มก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. หารือเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือเพื่อเตรียมนำเสนอโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ช่วยบรรเทาปัญหาสุกรมีราคาสูง โดยเป็นแนวการให้เชื่อสินแบบให้ความรู้คู่ทุน ในด้านความรู้และการเลี้ยงหมู เพื่อถ่ายทอดไปยังเกษตรกรต่อไป วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์