ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม KU Online International Academic Forum 2022 (79th Anniversary)

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้โครงการ KU Reinventing ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 79th Anniversary of Kasetsart University ในหัวข้อ Reinventing Kasetsart University Innovative Research and Advanced Studies in Agriculture and Food ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามที่อยู่ลิงค์ด้านล่าง

https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=25812