ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1

📣ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญทีมนักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม KU-TAC BootCamp #1

รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ: การต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บรรยายโดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย บพข.

และการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงธุรกิจ ในหัวข้อ :

•Value Proposition Design
•Business Model Generation & Key Drivers

บรรยายโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ร่วมเรียนรู้:
•กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่ง และการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่จะทำให้ธุรกิจขอตนเองสามารถก้าวผ่านไปได้
•การวางแผนธุรกิจที่ดี และการสร้างเป้าหมายของธุรกิจ ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ
•การมองภาพรวมของแหล่งรายได้ที่ชัดเจน ว่าจะสร้างกำไร หรือรายได้อย่างไร

โดยจะมาช่วยทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นภาพรวมและความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้เป็นไปได้ยิ่งขึ้น

📌ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม Orchid 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงทพฯ ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Kasetsart University Technology Acceleration Center