แอปพลิเคชันให้ความรู้และช่วยเหลือสำหรับสุนัขจรจัด (Smart Dog)

แอปพลิเคชันนี้ให้ข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ซึ่งในอนาคตแอปพลิเคชันนี้จะกลายเป็นสื่อกลางที่ช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เลี้ยง ในการรับการบริจาคเลือด พร้อมข้อมูลประวัติสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนำสุนัขไปรับอุปการะ และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปในการเลี้ยงสุนัขให้มีสุขภาพที่ดีเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ช่วยลดปัญหาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สร้างการรับรู้ในสังคมเกี่ยวกับความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สามารถแก้ไขปัญหาหารรับเลี้ยงสุนัขจรจัดในสังคม เป็นฐานข้อมูลในการจัดการและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุนัขจรจัด และ รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) สอบถามได้ที่ ศ.นสพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8438

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A