การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับจำนวนโคเนื้อที่มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการเนื้อโคคุณภาพสูง ทำให้มีการนำเข้าเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ และทีมผู้วิจัย จึงได้ทำการวิจัยการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง จากการเลี้ยงเนื้อโคนมเพศผู้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ซึ่งการผลิตเนื้อโคนมเพศผู้ ต้องมีการเลี้ยงการจัดการที่ดี เพื่อให้ได้เนื้อที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่งเนื้อโคนมเพศผู้ มีลักษณะเนื้อนุ่ม มีลายไขมันแทรก รสชาติดี สามารถตอบสนองผู้ชื่นชอบการบริโภคโคเนื้อได้อย่างดี สอบถามข้อมูลได้ที่ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-7503-9369

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9