สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มก. ครบรอบ 67 ปี

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมวางพวงมาลา ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน