ถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากแม่พันธุ์ขอนแก่น 5 และพ่อพันธุ์ IC 10 ได้พันธุ์ที่ช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต และต้านทานต่อโรคยอดไหม้ กว่าพันธุ์เดิมที่เกษตรกรใช้ปลูกอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคุณภาพเมล็ดเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ให้ผลผลิตต่อไร่ราวๆ 300 ถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดย อาจารย์เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทร. 0-2579-3130

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9