เรือไฟฟ้าสำหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ

เรือไฟฟ้าสำหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อทดแทนการใช้เครื่องยนต์ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำสาธารณะภายในประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.0-3835-4850

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A