แสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ได้รับแต่งตั้ง “ตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ บุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ