ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถ Download เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 432, 128, 152