ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่นี่