ประกาศรับสมัครงานบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคงาน TOR ตำแหน่งจนท.บริหารงานทั่วไปได้ที่นี่(ปิด๖ธค64)