ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมความชื้นสูง

เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ผลิตจากโปรตีนพิช 100% เส้นใยและเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์จริง ใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน โดยมีหน้าแปลนแบบพิเศษที่เรียกว่า Long cooling die ในการผลิต มีอายุการเก็บรักษาได้นานไม่น้อยกว่า 6 เดือน สอบถามได้ที่ ดร.หทัยชนก กันตรง ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629-35 ต่อ1620

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A