เครื่องเติมอากาศในน้ำ กังหันตีน้ำ โซล่าเซลล์

ครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์โดยตรง เหมาะสำหรับฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และคูคลองต่าง ๆ ช่วยเพิ่มอากาศ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดน้ำเน่าเสียของน้ำ


รายละเอียดเครื่องเติมอากาศในน้ำ 
-ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ไม่ใช้แบตเตอรี่
-ทุ่นลอยน้ำจำนวน 2 ทุ่น และโครงสร้างเป็นสแตนเลสเพื่ออายุใช้งานยาวนาน
-กังหันขนาด 28 นิ้ว ใบพัด 8 แฉก จำนวน 4 วง
-ใช้มอเตอร์เกียร์ทดสำหรับโซล่าเซลล์โดยตรงขนาด 350w 24V (DC Brushless) แบบไร้แปลงถ่านให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง
-แผงโซล่าเซลล์ชนิด POLY 330w จำนวน 1 แผง
-กล่องคอลโทรลมอเตอร์บัสเลส ขนาด 350w พร้อมอุปกรณ์ควบคุม วอลุ่มปรับความเร็วรอบ (ความเร็วรอบขึ้นอยู่กับแสงแดด)

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เริ่มทำงานเมื่อแผงโซล่าโดนแสงแดดระดับหนึ่ง
2. เพิ่มออกซิเจนในน้ำและทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำ
3. ใช้พลังงานธรรมชาติ 100%

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-3435-1897 ต่อ 121

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6