สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ  2564 โดยมีกรอบวงเงินสนับสนุนรวมไม่เกิน 260 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการด้านสาธารณสุข แบบ On Glid จำนวน 70 แห่ง รายละเอียดดังแนบ