เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ.55 หมายเหตุ : อาจารย์/นักวิจัย โปรดส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 ต.ค.55

เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ.55
หมายเหตุ : อาจารย์/นักวิจัย โปรดส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 ต.ค.55