ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง
เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก
FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU
ติดต่อสอบถาม email : teamcyto@gmail.com
โทร.087-4345462 คุณจิตลดา คำควร