ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น
เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก
FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU
ติดต่อสอบถาม email : teamcyto@gmail.com
โทร.087-4345462 คุณจิตลดา คำควร