ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ สู้ Covid-19 กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้บ้าน ขมิ้น และ ว่านสาวหลง เพื่อส่งมอบคณะฯ สำหรับใช้ในภารกิจต่างๆ ในการป้องกันการระบาด ป้องกัน และพิชิต Covid-19 ต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร โดย ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับหลักสูตรเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • มีเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
  • น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร มีสารกลุ่มเทอร์ปินอยต์ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราบางชนิด
  • ระเหยง่าย มีกลิ่นหอมธรรมชาติ ไม่ต้องล้างน้ำออก

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์
ศูนย์วิจัยสมุนไพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 062-541-5558 E-mail: rujikarn.s@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th