คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่  : https://vet.ku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม 02-5797537