หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 เป็นหญ้าเนเปียร์พันธุ์ใหม่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นเตี้ย ใบดก ให้โปรตีนสูง มีจำนวนการแตกกอมาก ประมาณ 200- 300 หน่อ/กอ อายุการเก็บเกี่ยวครั้งแรก 60 วันหลังปลูก และครั้งต่อไปทุกๆ 45 วัน ซึ่งแต่ละครั้งจะขยายเพิ่ม 1-200 กอ ซึ่งหญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ปลูกครั้ง 1 สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9