ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

“วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม”

พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวเรื่อง

นิทรรศการผลงานวิจัยมากกว่า 600 ผลงาน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่

www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2556

งานเริ่มวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ