ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน

ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน จะช่วยเพิ่มผลผลิต หรือลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม เป็นชุดทดสอบที่ทำได้ง่าย สะดวก วิเคราะห์ค่าแม่นยำ ใช้ง่าย รู้ผลเร็ว ไม่เป็นอันตราย สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 09-5124-5163

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…