หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

หญ้าเนเปียร์แคระ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1 ให้ผลผลิตสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นเตี้ย ใบดก มีจำนวนการแตกกอมาก (เฉลี่ย 200-300 หน่อ/กอ) ที่อายุการตัดทุกๆ 60-90 วัน ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ย 2.6-4.3 ตัน/ไร่/ปี สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A