การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30-15.00 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

เอกสารประกอบการบรรยาย : How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept

คลิปการบรรยาย : Webex meeting recording: How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept
Recording link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/ldr.php?RCID=59631f709b0232d206450124cf6508c9

 


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

Click: https://forms.gle/NBFzD2Lh6B2vwfse8

หรือ scan QR code

How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept

12:30 PM – 3:00 PM Tuesday, Oct 5 2021

Meeting link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mf9a476c6fe72964c1aef63e797ef63ea

Meeting number: 2517 094 7540
Password: 1234