บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ

บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ สามารถช่วยในการวัดปริมาณความชื้นในข้าวเปลือกเป็นคุณสมบัติที่บ่งชี้คุณภาพของข้าวเปลือก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขาย หากความชื้นสูงเกินมาตรฐานจะถูกหักลดน้ำหนัก หรือราคาต่อหน่วยลง บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนตำ่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกร สามารถตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกได้ก่อนนำจำหน่าย และสามารถตรวจสอบได้ตลอด โดยการวัดจากการเปลี่ยนสีของกระดาษเคลือบสารโคบอลต์คลอไรด์ โดยการนำสีของกระดาษที่ได้มาเทียบค่าระดับความชื้น

โดยระดับความชื้นสำหรับข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 24-10 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งค่า 10 เปอร์เซ็นต์  จะเป็นข้าวแห้ง กระดาษจะแสดงผลเป็นสีฟ้า แต่ถ้าเป็นข้าวเปียก กระดาษจะแสดงผลเป็นสีชมพู  ก็คือ 24 เปอร์เซ็นต์  สำหรับการสุ่มทดสอบให้นำข้าวเปลือกใส่ขวด ที่มีช่องว่างอากาศประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ใส่ข้าวประมาณ 1 ส่วน 4 ของภาชนะปิด ปิดอยู่ในนั้นอย่างน้อย 45 นาที จึงนำมาอ่านค่า ซึ่งผลที่ได้ค่อนข้างแม่นยำ ราคาถูก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงนำบัตรตรวจความชื้นไปตากแดดให้แห้ง บัตรตรวจความชื้นก็จะกลับมาที่ค่าเริ่มต้น สำหรับข้าวที่สามารถเป็นวัดความชื้นได้จะเป็นข้าวเปลือกทั้งหมด และข้าวที่เป็นเมล็ดกลาง ซึ่งในอนาคตนักวิจัยได้วางแผนต่อยอดเพื่อทำการวัดความชื้นเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6147-2656

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6147-2656

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6