สวพ.มก.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชันษาครบ 56 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  บุคลากร สวพ.มก.ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประชาชน และประเทศชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บริจาคเลือด 5 กค 56_01