บล็อกกันความร้อนลายหินอ่อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บล็อกกันความร้อนลายหินอ่อน เป็นวัสดุก่อสำหรับผนังภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งประยุกต์มาจากภูมิปัญญาการก่อสร้างผนังในอดีตให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน โดยพัฒนาเป็นบล็อกคอนกรีดสำเร็จรูป ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าวและต้นกกหรือต้นธูปฤาษี ซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคารได้ดีจึงทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกเย็นสบายและช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ มีความแข็งแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.58-2533) อีกทั้งยังมีลักษณ์พื้นผิวที่สวยงามตามธรรมชาติคล้ายหินอ่อน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการฉาบปูนทางสี นับเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บล็อกกันความร้อนลายหินอ่อน ใช้สำหรับก่อผนังภายใน และภายนอกอาคารในลักษณะของบล็อกสำเร็จรูปที่มีขนาดความยาว 39 ซม. สูง 19 ซม. หนา 7 ซม. โดยไม่ต้องฉาบปูนทาสี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน

 

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ และวริษา สายะพันธ์
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-1407-0075

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์

 

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6