ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วม

โครงการอบรม ตีพิมพ์ที่ใช่…ทำอย่างไรให้ปัง!

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex

 

โครงการอบรมนี้เหมาะสำหรับ

1. อาจารย์ นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ “การเพิ่มจำนวนต้นฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (โครงการแปลเปเปอร์)” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. นักวิจัยสังกัดศูนย์/สถานี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://forms.gle/Q4rzpJEfnKfvTPwo6

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

ทางคณะทำงานจะส่ง link การเข้าร่วมอบรมไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ใน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถามเพิ่มเติม;

นิศานาถ จุลกะเสรี (หนึ่ง)

โทร.02-5795547 ต่อ 18 / E-mail : rdinnj@ku.ac.th

มือถือ 099-2249517

 

คุณธีรศักดิ์ สุนทรา

โทร 02-5795547 ต่อ 20 / E-mail: rditss@ku.ac.th