กัญชาพืชเศรษฐกิจใหม่ กับการปลูกในระบบปิด

การปลูกกัญชาในระบบปิด (Plant factory with artificial light) ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และทีมผู้วิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำกัญชา พืชเศรษฐกิจ มาพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาในระบบปิด และวิจัยสกัดสารสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยนำเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte Angle มาทดสอบการปลูกในรอบแรก และรอบต่อไปโดยวิธีการปักชำ ซึ่งในกระบวนการผลิต มีขั้นตอนในการดูแล ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การปลูกกัญชาในระบบปิดสามารถปลูกกัญชาได้ถึง 4 รอบต่อปี และผลผลิตที่ได้สมำ่เสมอในทุก ๆ รอบการผลิต และมีคุณภาพ ซึ่งผลผลิตช่อดอกที่ได้ตรงตามคุณลักษณะของสายพันธุ์ ปราศจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช และสารพิษจากเชื้อราที่จะเกิดที่ช่อดอก รวมทั้งการพัฒนาวิธีการสกัดสารสำคัญด้วยวิธี cool ethanol เพื่อให้ได้น้ำมัน CBD ในระดับ medical grade จากช่อดอกเหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นสำหรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไปสอบถามได้ที่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0588

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9