หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หรือ Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในข้าวโพดมีถิ่นฐานดั่งเดิมในทวีปอเมริกา ในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในทวีปแอฟริกา และในปลายปี พ.ศ. 2561 พบการระบาดของแมลงชนิดนี้ในประเทศไทย เข้าทำลายข้าวโพดทุกระยะการเจริญเติบโตหนอนขนาดเล็กกัดแทะเนื้อใบข้าวโพดเหลือเพียงผิวใบบางโปร่งแสงไว้จากนั้นหนอนเข้ากัดกินบริเวณยอด ทำลายการเจริญเติบโตของข้าวโพดหนอนกินได้จุมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเข้าทำลายเกสรตัวผู้และฝักข้าวโพดเสียหายอย่างรุนแรง ในตอนกลางวันหนอนมักหลบซ่อนบริเวณดินโคนลำต้นและกัดกินโคนลำต้นข้าวโพดขนาดเล็กให้ตายได้

ลักษณะสำคัญ
บริเวณปลายท้องมีตุ่มขนสีน้ำตาลดำเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นได้ชัดเจน ส่วนปล้องท้องอื่น ๆ ตุ่มขนเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู บนหัวของหนอนมีร่องสีขาวรูปตัว Y หัวกลับ

แมลงศัตรูธรรมชาติและโรคของแมลง

แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ-ตัวเบียน) ที่ทำลายหนอนและเชื้อราสาเหตุโรคของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมี ดังนี้
แตนเบียนไข่ Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) และTrichogramma spp. (Trichogrammatidae: Trichogrammatidae) ทำลายระยะไข่ของผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

แตนเบียนหนอนวงศ์ Ichneumonidae เพศเมียของแตนเบียนชนิดนี้วางไข่ในตัวหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและอาศัยกัดกินภายในตัวหนอนเป็นเหตุให้หนอนตายในที่สุด

แมลงวันก้นขน (Tachinid fly) (Diptera: Tachinidae) แมลงวันเพศเมียวางไข่ที่ผิวลำตัวและบริเวณหัวของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เมื่อไข่ฟักเป็นหนอนจะเจาะเข้าในลำตัวหนอนที่เป็นเหยื่อและอาศัยกัดกินอยู่ภายใน

มวนพิฆาตหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera:Pentatomidae) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนพิฆาตหนอนเจาะและดูดกินน้ำเลี้ยงในตัวหนอนเป็นอาหาร

เชื้อรา Monuraea rileyi (Farl.) Samson สาเหตุโรคของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวแสงแข  น้าวานิช
นางสาววราภรณ์ บุญเกิด
นางอำไพ  พรหมณเรศ
รศ.โสภณ อุไรชื่น
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 06-1623-6153

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางสาวแสงแข  น้าวานิช

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6