เนื้อเทียมจากกากเมล็ดถั่วเหลือง และกากเมล็ดถั่วเขียว

เนื้อเทียมจากกากเมล็ดถั่วเหลือง และกากเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งผ่านกระบวนการทำเนื้อเทียมการอัดพอง ด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ โดยการนำกากเมล็ดถั่วเหลืองและกากเมล็ดถั่วเขียวที่มีราคาถูก มาผลิตให้มีโครงสร้างคล้ายเนื้อสัตว์ มีปริมาณโปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ผลงานวิจัยโดย คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A