Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร  ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ภายใต้โครงการฯ และอาจารย์ นักวิจัย มก. ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

วิทยากร: ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส Food Innopolis สวทช.

Clip Workshop: 

Webex meeting recording:

Workshop: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas- ภาคเช้า
Recording link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/ldr.php?RCID=890e0c0a0ebf3598d3af6bd5b31f659d

Workshop: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas- ภาคบ่าย (เริ่มนาทีที่ 18:00)
Recording link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/ldr.php?RCID=39c95d11da9784f1784473bdc7bd0376

เอกสารประกอบการบรรยาย: อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

หมายเหตุ: ผู้สนใจร่วมทำ Workshop ควรเป็นผู้ที่รับฟังการบรรยายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือศึกษาจากคลิปการบรรยายย้อนหลังมาแล้ว (https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=67660)

ลงทะเบียนเพื่อรับ Meeting link ได้ที่ https://forms.gle/8BCzX6xKwgamKjR96