ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลงทะเบียน
www.sskru.ac.th

ส่งบทความ
https://docs.google.com/forms/d/1xMX4ANM4sI7nHqKjGAtzmVeRc2ezjS-SF-5Ous3ZRio/edit

ติดต่อสอบถาม
โทร. 095-612-9690 หรือ 086-994-4229