การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดยโครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ขอเชิญชวนให้อาจารย์นักวิจัย มก. ที่สนใจเข้าร่วมฟัง

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers” หัวข้อเรื่อง Innovation Principle & Commercialized Research และ Design Thinking & Value Proposition Design for Research

วิทยากร: ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส Food Innopolis สวทช.

ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย

ติดตามคลิปการบรรยายย้อนหลัง (เริ่มต้นการบรรยาย นาทีที่ 13:50) : คลิปการบรรยาย Design Thinking & Value Proposition Design

 

———————————————————————————————————————————

อาจารย์ นักวิจัย มก. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://forms.gle/jRZ24AFyB74GiaxZA

Meeting link วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Meeting link: https://qrgo.page.link/yU86c

Meeting number: 170 604 9959

Password: 1234

หมายเหตุ: การบรรยายและ workshop ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิจัยในโครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงฯ เท่านั้น