บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ

การวัดปริมาณความชื้นในข้าวเปลือกเป็นคุณสมบัติที่บ่งชี้คุณภาพของข้าวเปลือก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อขาย หากความชื้นสูงเกินมาตรฐานจะถูกหักลดน้ำหนัก หรือราคาต่อหน่วยลง บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนตำ่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกร สามารถตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกได้ก่อนนำจำหน่าย และสามารถตรวจสอบได้ตลอด โดยการวัดจากการเปลี่ยนสีของกระดาษเคลือบสารโคบอลต์คลอไรด์ โดยการนำสีของกระดาษที่ได้มาเทียบค่าระดับความชื้น ซึ่งมีผลแม่นยำ ราคาถูก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6147-2656

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai