เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น

จิ้งหรีด จากเดิมมีการบริโภคภายในวงจำกัดจนกลายมาเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกแหล่งใหม่ที่มีชื่อเสียงในปัจุจบัน นอกจากอุดมไปด้วยโปรตีนในปริมาณสูงแล้ว ยังเป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนครบถ้วนไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น การสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีดได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องรูปลักษณ์ของจิ้งหรีดแทนการบริโภคจิ้งหรีดทั้งตัว แต่ยังคงคุณประโยชน์ รับประทานง่าย รสชาติเป็นที่ยอมรับ มีโปรตีนสูง เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ผลงานวิจัยโดย ดร.ธิดารัตน์ พันโท สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A