กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 โดยคุณกัลยานี สุวิทวัส

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้ผลผลิตดี เครือใหญ่ น้ำหนักดี ไส้กลางไม่แข็ง เนื้อแน่น  ติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยปากช่อง โทร.0-4431-1796  ผลงานวิจัย  คุณกัลยานี สุวิทวัส  สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์