ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมฟังการบรรยาย “การปกป้องและป้องกันการละเมิดสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าร่วมฟังการบรรยาย “การปกป้องและป้องกันการละเมิดสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.” โดย วิทยากร คุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการบริหาร อนุสาร อ.ส.ท. วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams