ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่