ขนมขบเคี้ยวผสมมะพร้าว coconut snack

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผสมมะพร้าว เป็นผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย ซี่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวทั่วไปในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่ได้จากการทอดในน้ำมัน หรือมีปริมาณไขมันสูง มีรสหวาน รสเค็มจัด และมีผงชูรส ขนมนี้ได้ใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชันในการผลิตเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันในการทอดผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะพองกรอบ และมีความโดดเด่นในด้านปริมาณใยอาหารที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจากมะพร้าวที่มีเส้นใยสูง ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ผลงานวิจัยโดย ดร.หทัยชนก ทับตรง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A