เครื่องอัดภาชนะใบไม้ สู่ธุรกิจ SME

เครื่องอัดภาชนะใบไม้ พัฒนามาจากเครื่องอัดใบตองรุ่นที่ 1 จนมาถึง รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่มีหัวกดแบบ 2 หัวกดเพื่อรองรับการผลิตถ้วยใบไม้จำนวนมาก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่ายเช่น ใบตอง ใบบัว ใบสัก กาบไผ่ กาบกล้วย ผักตบชวา ใบโพธิ์ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่มีสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค สามารถรองรับการเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้หลากหลาย ใช้ได้กับไฟฟ้าบ้านขนาด 700-2,000 วัตต์ และปรับอุณหภูมิทำงานได้ 0-300 °C มีระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อครบเวลาทำงาน สามารถเก็บได้เป็นเวลานานกว่า 30 วัน โดยเก็บในถุงปิดสนิท ผลงานวิจัยโดย อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 09-1021-9191

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…