แอปพลิเคชันถ่ายภาพโรคข้าว

แอปพลิเคชันถ่ายภาพโรคข้าว สามารถจำแนกโรคได้แม่นยำ โดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งจำเป็นต้องใส่ข้อมูลภาพถ่ายโรคข้าวจำนวนมาก และหากต้องการเพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยโรคอื่นๆ ก็ต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายโรคข้าวจำนวนมาก เพื่อวิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพธรรมชาติ ระบบสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนหลายรุ่นที่รองรับ Line Application สอบถามได้ที่ ห้องปฏิบัติการรู้จำรูปแบบและการประมวลผลอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1897

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…