แครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ด

แครกเกอร์ธัญพืชผสมเห็ดผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ใช้ธัญพืชผสมกับเห็ด ไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลี จึงไม่มีกลูเตน ใช้กระบวนการเอกทรูชันในการผลิต มีสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากธัญพืชและเห็ด ประกอบด้วยโปรตีน สารโพลีแซคคาร์ไรด์จากเห็ด ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และเสริมภูมิคุ้มกัน ผลงานวิจัยโดย ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629 ต่อ 1502

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A