บริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบตู้ความดันบวก ผลงานวิจัยโดย รศ. ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ มก. แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หลังจาก มก. ได้ลงนามอนุญาตให้ บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย ) จำกัด ใช้สิทธิในการผลิตผลงานวิจัยตู้ความดันบวก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2564 เพื่อรองรับการผลิตได้จำนวนมาก โดยมี รศ. ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าโครงการวิจัยตู้ความดันบวก เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท แคมฟิลฯ นั้น

ความคืบหน้าล่าสุด บริษัทแคมฟิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบตู้ความดันบวกในชื่อเรียก Camswab เป็นตู้แรกให้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีสมาชิกราชสกุลและสายสัมพันธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์มอบแก่โรงพยาบาลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ รพ. พระนั่งเกล้า มีตู้ความดันบวกของคณะวิศวฯ มก. ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 ตู้ โดยตู้แรกบริจาคมอบโดยคณะวิศวฯ มก.เมื่อเดือน มค. 2564

Cr: Camfil Thailand / M.E.KU. Innovation Teams