ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวน อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Citation อย่างไรเพื่อยกอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30-11:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับ Meeting link ได้ที่ https://forms.gle/xAgSSnttpaYNKshi8

หรือ Scan QR code เพื่อลงทะเบียน 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม 2564

เอกสารเพิ่มเติม;

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณเรืองรอง ทองตัน  E-mail: rdirrt@ku.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-5795547 ต่อ 21

มือถือ : 085-9187718