การเวกชนิดใหม่ของโลก และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง และนายทวี อินสุระ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพรรณไม้ การเวก (Artabotrys) ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด และได้รายงานการค้นพบพรรณไม้สกุล การเวก (Artabotrys) อีก 2 ชนิดที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย

ลักณะทางพฤกษศาสตร์ การเวก (Artabotrys) เป็นสกุลหนึ่งของสมาชิกในวงศ์ Annonaceae เป็นไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ใบไม่มีขน ดอกสมบูรณ์เพศมี 6 กลีบ ผลสด เป็นพรรณไม้ประจำเขตร้อนโลกเก่าส่วนใหญ่พบในทวีปเอเชีย และบางชิดพบในทวีปแอฟริกา

การเวกชนิดใหม่ของโลก
1. Artabotrys longipetalus J. Chen & Eiadthong, sp. nov.

มีลักษณะเด่นที่มีช่อดอก (ภาพ A) และกลีบดอกยาว (ภาพ B) แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจนพบที่อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง สภาพพื้นพบที่เป็นป่าดงดิบชื้น

2. Artabotrys insurae J. Chen & Eiadthong, sp. nov.

มีใลักษณะเด่นที่ปลายใบแหลม ฐานใบเบี้ยว (ภาพ A) ก้านรองดอกคล้ายตะขอ (ภาพ B) กลีบดอกด้านนอกรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบดอกด้านในเป็นรูปรีแกมขอบขนาน (ภาพ C) และลักษณะดอกผล (ภาพ D) โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทวี อินสุระภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์เป็นผู้ค้นพบ

การเวกที่พบครั้งแรกในประเทศไทย (New record)

การเวกชนิดที่เป็นการพบในแหล่งใหม่ ของประเทศไทยได้แก่ (1) Artabotrys pleurocarpus Maingay ex Hook.f. & Thomson พบที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดย นายทวี อินสุระ และ (2) Artabotrys crassifolius Hook.f. & Thomson พบที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโดย ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง ทั้ง 2 ชนิดเคยมีรายงานการพบที่ประเทศมาเลเซีย

การค้นพบการเวกครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PhytoKeys 151 หน้า 78–81 เดือน มิถุนายน 2020 เรื่อง New species and new records of Artabotrys (Annonaceae) from peninsular Thailand

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง และนายทวี อินสุระ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th