ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพรวมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค.64 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาจากต้นสังกัด และกรุณาส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 ส.ค. 2564 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร. 02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล์ pimphatsara@absolutealliances.com ; info-absolute@absolutealliances.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conferencethaiseries.com