ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสมาชิกในเครือข่าย IMT-GT UNINET–STEM และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การบรรยายให้ความรู้
2. การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย IMT –GT UNINET

วิทยากร ประกอบด้วย
1. Professor Dr.Valentina Dagiene, University in Vilnius, Lithuania
2. Associate Professor Dr. Hizir, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
3. Professor Dr.Dato’ Noraini Idris National STEM Movement, Malaysia
4. Dr.Mechai Viravaidya The founder, The Population & Community Development Association, Thailand
5. Mr.Miroslav Kostecki Pro-Vice Chancellor Central University of Bamenda (CUIBA) Technology Transfer CTO STEMSEL Foundation Inc, Australia

กำหนดการส่งผลงาน
Submission Deadline 31 August 2021
Notification of Full Paper Acceptance 15 September 2021
Deadline for Final Manuscript Submission 15 October 2021
Early Bird Registration Deadline 31 October 2021
Registration Deadline 10 November 2021

วันที่
24 – 25 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียน
stem.psu.ac.th ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสอบถาม
Ms. Chongchit Ratyot
International Affairs Officer, PSU
Tel : +66 81 598 8871, +66 7428 2253
E-mail : stem2021@g.psu.ac.th