สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

สีน้ำโปสเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาวิชาศิลปะมีความอันตรายแก่เด็ก เนื่องจากสีน้ำบางชนิดมีคุณภาพต่ำหรือมีสารเจือปนในปริมาณมาก มีองค์ประกอบภายในสีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ และวัสดุติดยึดที่เป็นสารเคมี ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเด็กที่มีอายุช่วง 3-6 ปี หากมีการสัมผัสหรือรับประทานเข้าไปโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติหรืออันตรายต่อร่างกายได้

จากปัญหาการใช้สีในงานวิชาศิลปะ ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ และทีมวิจัยภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาการผลิตสีน้ำฮาลาลเพื่องานศิลปะจากกาวหนังปลา แต่เนื่องจากปัญหาสีน้ำระบายสีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมีอายุการเก็บที่ไม่นาน บูดเสียเร็ว เพราะมีส่วนผสมของแป้งทำอาหารเป็นหลัก  ตลอดจนกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และความต้องการสีที่ได้รับการรับรองฮาลาล สำหรับตลาดมุสลิม ทำให้มีความต้องการเป็นอย่างมาก

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา เป็นการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร การผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา โดยใช้กาวจากหนังปลาเป็นวัสดุผสานเพิ่มประสิทธิภาพการติดของสีบนชื้นงานศิลปะ  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากปลาให้มากขึ้น ลดขยะที่มาจากสัตว์น้ำ และผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าฮาลาล เนื่องจากผลิตจากกาวหนังของปลา ไม่มีส่วนผสมของส่วนที่เป็นของต้องห้ามของสินค้าฮาลาล ใช้งานเทียบเท่ากับสีทางการค้า
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์
1) ใช้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
2) ใช้เป็นสินค้าฮาลาล ส่งผลให้ไม่มีการจำกัดกลุ่มผู้บริโภคเนื่องมาจากคุณสมบัติสินค้า
3) ใช้ในงานศิลปะที่ต้องการใช้สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ผลงาน เช่น ภาพวาด
4) ใช้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความปลอดภัยในการใช้สี กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษจากการผลิตผลิตภัณฑ์

สูตรผสม คือ
สัดส่วนของแป้งข้าวโพด:เบคกิ้งโซดา:กรดอะซิตริก: กาวหนังปลา โดยน้ำหนัก  เท่ากับ 10:5:5.5:5 มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดสีจากแหล่งสีธรรมชาติ มีความแห้งเร็ว, การจับตัว (ความเนียน) การติดทนหลังจากการระบายบนกระดาษ โดยไม่เกิดรอยแตก (อย่างน้อย 30 วัน) และความหนืดสูงสุด ส่วนผสมทั้งหมดเป็นวัสดุอินทรีย์

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8644

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6